Traduttore but not traditore

Translatel Ltd на конференції “Зміст підготовки перекладачів і сучасні вимоги професії”

12 грудня 2014 року представники компанії Translatel Ltd узяли участь у науково-практичній конференції “Зміст підготовки перекладачів і сучасні вимоги професії”, що проходила в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля. Конференцію було присвячено питанням змісту навчання перекладачів з урахуванням сучасних вимог до фахівців цього профілю. У рамках роботи конференції було проведено круглий стіл, учасниками якого стали представники працедавців, а також провідних навчальних центрів із підготовки перекладачів. На конференції відбулася професійна дискусія на такі теми:

  • Склад фахової перекладацької компетенції у світлі міжнародних вимог.
  • Шляхи формування інструментальної та пошукової субкомпетенцій майбутніх перекладачів.
  • Взаємодія вищих навчальних закладів і перекладацької індустрії в підготовці перекладачів.
  • Зміст програми ELIA Exchange і можливості участі ВНЗ в ній.
  • Програми Європейського Союзу, що стосуються підготовки перекладачів, і можливості участі ВНЗ в них.

Керівник компанії Translatel Ltd Олександр Бондаренко виступив із доповіддю на тему “Потреби ринку перекладу vs сучасна підготовка. Як утриматися на плаву?”. Дослідницька робота з цієї теми виконувалась у рамках соціального проекту Vox Translatorum. У доповіді було представлено результати опитування щодо оцінки перекладацьких компетенцій, яке проводилося серед основних гравців перекладацької галузі. Також було виділено головні проблеми, з якими стикаються вузи під час підготовки фахівців, і окреслено шляхи вирішення цих проблем. Олександр Бондаренко детально пояснив, як завдяки активній взаємодії з галуззю перекладу та локалізації вищі навчальні заклади зможуть підвищити якість підготовки студентів. Учасникам було представлено практичні приклади реалізації цієї концепції.

За підсумками конференції було прийнято рішення створити робочу групу з метою розробки програми перекладацької практики, до якої ввійшли й представники компанії Translatel Ltd.

9921 IMG_7543